Tổ chức một sự kiện NodeSchool

NodeSchool là dự án mã nguồn mở được thực hiện dựa trên sự nỗ lực chung của cả cộng đồng. Điều đó có nghĩa là bất kì ai cũng có thể sử dụng các tài liệu của NodeSchool cũng như mở các sự kiện tại bất kì đâu.

Mong đợi duy nhất đối với người tổ chức là các sự kiện này phải phi lợi nhuận (miễn phí hoặc rất rẻ) và sự quản trị sự kiện trên tinh thần mở (để không ai có thể 'kiểm soát' các sự kiện)

Chúng tôi đã tạo ra Wiki cho người tổ chức để lưu giữ tất cả kiến thức từ các chapter trên thế giới.

Hãy xem trang wiki để biết lập một chapter như thế nào, cách tổ chức một event thành công và xây dựng cộng đồng NodeSchool địa phương!