Организиране на NodeSchool събития

NodeSchool е управляван от общността проект със 100% отворен код. Това означава, че всеки може да ползва материали от NodeSchool и/или да организира събитие.

Единствените очаквания към организаторите са, че събитията ще са с идеална цел (безплатни или на ниска цена) и управлениета на събитията ще бъдат на отворен принцип, така че всеки да може да присъства, както и никой да не може да контролира (бел.ред: пречи на) събитията.

Създали сме Wiki за организатори, в което се съдържа цялото познание от организатори от различни места.

Разгледайте wiki страницата за информация как да направиш местен клон (представителство), да организирате успешни събития и да изградите местна NodeSchool общност!