เจ้าภาพจัดกิจกรรม NodeSchool

NodeSchool เป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยความพยายามอย่างเต็มที่และเป็นโอเพนซอร์ส 100% ซึ่งหมายความว่าทุกคนสามารถใช้เอกสาร NodeSchool และ/หรือจัดกิจกรรมได้

ความคาดหวังเพียงอย่างเดียวสำหรับจัดกิจกรรมคือกิจกรรมไม่หวังผลกำไร (ค่าใช้จ่ายฟรีหรือค่าใช้จ่ายต่ำ) และการกำกับดูแลกิจกรรมควรมีรูปแบบการเป็นสมาชิกแบบเปิด (เพื่อให้ไม่มีใครควบคุมกิจกรรมได้)

เราได้สร้าง Wiki ผู้จัดงาน เพื่อเก็บความรู้ทั้งหมดจากผู้จัดงานบททั่วโลก

ตรวจสอบ wiki สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างบท, ดำเนินการกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จและสร้างชุมชน NodeSchool ท้องถิ่น!