About NodeSchool

NodeSchool är ett öppet projekt drivet av volontärer med två mål: att skapa högkvalitativa läroplaner för programmering och att arrangera communityinriktade utbildningsevenemang.

Interaktiva lektioner

Formatet "workshopper" skapades först av Substack of the Internet sommaren 2013 då han skrev stream-äventyret workshopper.

Det definierande karaktärsdraget för en workshopper är interaktivitet och automatisering. En workshopper består av utmaningar som ökar i svårighetsgrad. Varje utmaning börjar med att förklara ett koncept, sen presenteras en lista på de krav som ställs för att klara av utmaningen. Den lärande försöker sen skriva ett datorprogram som uppfyller kriterierna.

När användaren känner sig säker på sin lösning så skickas den till workshoppen för kontroll. Workshoppen kör då lösningen och kontrollerar att samtliga krav har uppfyllts. Om något är fel eller saknas får den lärande relevant återkoppling och får försöka igen. Om koden uppfyller alla kriterier så är utmaningen avklarad och man kan gå vidare till nästa utmaning.

Allt detta sker genom automatisering. Workshoppers skulle kunna ses ungefär som en rad unit-test som den lärande för att kunna passera måste implementera den korrekta koden.

Ett brett utbud av ämnen

Samtliga NodeSchool workshops är skapade med Node, men en workshops ämnesområde behöver nödvändigtvis inte handla om Node. Till exempel så lär shader-school workshoppen ut koncept för datorgrafik och innefattar ingen programmering i JavaScript alls.

NodeSchools community har utvecklat flera fantastiska verktyg för att skapa nya workshops. Om du har en idé för en workshop så uppmuntrar vi dig att läsa mer om detta på sidan Bygga Workshops.

Evenemang runt om i världen

Vi har haft nätverk på samtliga kontinenter utom Antarktis som har arrangerat NodeSchool evenemang. Alla som vill kan anordna ett evenemang och som community försöker vi kompilera användbar information, riktlinjer och tips för att göra evenemang kul och inbjudande för alla. Se vår sida om att anordna evenemang för att lära dig mer.

Komma i kontakt

Vi använder GitHub för att organisera NodeSchool. Det bästa sättet att komma i kontakt med oss är genom vårt repository för organisatörer. Skapa där ett nytt ärende så blir organisatörerna meddelade om det och kan svara. Denna metod är mycket bättre än och är att föredra framför att direkt e-posta någon av organisatörerna.

Code of conduct

NodeSchool organizers must follow the code of conduct outlined in the organizers repository. Each NodeSchool chapter is responsible for maintaining their own code of conduct. If you have questions about the code of conduct for a chapter you can open an issue in their associated github repository.