Att bygga en NodeSchool workshop

Här är några vanligt förekommande verktyg som används till att bygga NodeSchool-workshops.

npm install workshopper för ett fullt komplett nodeschool CLI workshop-ramverk.

npm install adventure to get an alternative to workshopper that is lighter weight.

Build your own

Don't be afraid to hack the format! E.g. if you want to write a workshop to teach CSS you may have to invent your own workshop format. For example the browser-menu module was written for the shader-school workshop.