За NodeSchool

NodeSchool е проект с отворен код, над който работят доброволци. Проектът има 2 цели: създаване на висококачествени учебни програми по програмиране и организиране на обучения.

Интерактивни уроци

Форматът "workshopper" е създаден за първи път от Substack of the Internet през лятото на 2013 г., когато е написан workshopper-а stream-adventure.

Основните характеристики на даден workshopper са интерактивността и автоматизацията. Упражненията са съставени от задачи с нарастваща трудност. Всяка задача започва с разясняване на основна концепция, последвана от списък с изисквания за решаване на задачата. След това е ред на обучаващите се да опитат да напишат компютърна програма, отговоряща на зададените критерии.

Когато се чувстват уверени в своето решение, те го изпращат на workshopper-а за проверка. Той го изпълнява и проверява дали всички изисквания са удовлетворени. Ако нещо е неправилно или липсва, учащият получава конкретна обратна връзка и може да опита отново. Ако предложеният код отговаря на всички критерии, учащият преминава успешно даденото предизвикателството и продължава към следващото.

Всичко това става автоматично. Упражненията могат да бъдат възприемани почти като автоматичен юнит тестинг на даден елемент, който учащия се трябва да премине успешно, използвайки правилен код.

Широк кръг от теми

Всички NodeSchool workshopper-и са написани на Node, но темата им не е задължително да бъде за Node. Например, работилницата shader-school разяснява концепции, свързани с компютърната графика, но не включва писане на JavaScript код.

Общността на NodeSchool е разработила няколко наистина впечатляващи инструменти за създаване на нови workshopper-и. Ако имате идея за такава, можете да разгледате нашата страница за Създаване на работилница.

Събития по света

Общности, които организират NodeSchool събития има на всички континенти, с изключение на Антарктида. Всеки може да създаде събитие, а като общност ние се стараем да предоставяме полезна информация, насоки и препоръки за направата на събития, които да са приятни и достъпни за всички. Вижте нашата страница за организиране на събитие за повече детайли.

Свържете се с нас

За организацията на NodeSchool ние използваме GitHub. Най-доброто място, на което можете да се свържете с нас, е хранилището за организатори. Докладвате за нов проблем тук, организаторите ще бъдат известени и ще могат да отговорят. Този метод е много по-добър, отколкото изпращане на директен имейл до който и да е от организаторите.

Code of conduct

NodeSchool organizers must follow the code of conduct outlined in the organizers repository. Each NodeSchool chapter is responsible for maintaining their own code of conduct. If you have questions about the code of conduct for a chapter you can open an issue in their associated github repository.