Workshopper là tên chung cho các bài học mã nguồn mở của NodeSchool. Tất cả chúng được xây dựng trên nguyên tắc có thể tự học (tức là bạn không cần phải tới sự kiện nào đó mới có thể học được) và hầu hết là offline.

npm install -g learnyounode learnyounode
» HELLO WORLD » BABY STEPS » MY FIRST I/O!

Bắt đầu thế nào?

Bạn cần cài đặt Node.js để có thể sử dụng các workshopper ở đây. Sau đó dùng npm (được cài sẵn với Node) để cài đặt workshopper với câu lệnh phía dưới nó. Sau khi cài xong, bạn chỉ cần gõ tên của workshopper là có thể bắt đầu

Ngoài ra, để lập trình bạn cần một trình soạn thảo - Text Editor, nếu bạn chưa có thì nên chọn trình soạn thảo chuyên cho lập trình. Một số lựa chọn phù hợp:

NodeConf, 2014

Cơ bản

Các workshopper này tập trung vào các kĩ năng cơ bản nhất để có thể làm việc với Node.js.

Gặp khó khăn? Hãy đặt một câu hỏi tại mục thảo luận.

javascripting

Cơ bản về JavaScript. Không yêu cầu kinh nghiệm lập trình.

npm install -g javascripting

git-it

Cơ bản về Git và GitHub.

Download the latest desktop app release.

Elementary Electron

Tạo ứng dụng cho desktop bằng Node và Chromium với Electron.

npm install -g elementary-electron

learnyounode

Cơ bản về node: xuất nhập bất đồng bộ (asynchronous i/o), http.

npm install -g learnyounode

How to npm

Học cách sử dụng và tạo các mô-đun npm.

npm install -g how-to-npm

stream-adventure

Học cách điều phối, sử dụng các dòng dữ liệu (stream) với.pipe().

npm install -g stream-adventure

how-to-markdown

Học cách sử dụng mã Markdown - một ngôn ngữ đánh dấu văn bản gọn nhẹ và tiện lợi.

npm install -g how-to-markdown

learnyouhtml

Learn how to create your first web page.

npm install -g learnyouhtml

Tùy chọn

Bao gồm các workshoppers về các thư viện, framework, phong cách lập trình với JavaScript, Node.js.

Gặp khó khăn? Hãy đặt một câu hỏi tại mục thảo luận.

Functional Javascript

Học cơ bản về lập trình hàm với JavaScript - ES5.

npm install -g functional-javascript-workshop

Level Me Up Scotty!

Học cách sử dụng leveldb - một bộ lữu trữ đơn giản dạng key/value đang rất hot.

npm install -g levelmeup

ExpressWorks

Học cơ bản về framework Express.js - một framework lập trình Web hiệu quả.

npm install -g expressworks

Make Me Hapi

Làm chủ hapi qua các bài tập.

npm install -g makemehapi

Promise It Won't Hurt

Học cách sử dụng promises trong JavaScript để xử lý các thao tác bất đồng bộ.

npm install -g promise-it-wont-hurt

Async You

Học cách sử dụng gói bất đồng bộ - async package.

npm install -g async-you

NodeBot Workshop

Tạo robot với johnny-five api.

npm install -g nodebot-workshop

Going Native

Thăm dò Node.js từ nền tảng: native C++ add-ons.

npm install -g goingnative

Planet Proto

Hiểu hơn về Prototypes trong JavaScript

npm install -g planetproto

WebGL Workshop

Học cơ bản về WebGL.

npm install -g webgl-workshop

ESNext Generation

Giới thiệu Iterators trong ES6 và mối liên hệ với Generators.

npm install -g esnext-generation

Tower of babel

Nhập môn ES6 với một tập các bài thực hành hấp dẫn.

npm install -g tower-of-babel

learnyoumongo

Bắt đầu với MongoDB và Node.js.

npm install -g learnyoumongo

regex-adventure

Phân tích các text với biểu thức chính quy - regular expressions

npm install -g regex-adventure

learn-sass

Cơ bản về SASS

npm install -g learn-sass

Pattern Lab Workshop

Cơ bản về Pattern Lab.

npm install -g pattern-lab-workshop

learnyoubash

Học cách sử dụng terminal và tạo chương trình Bash Script cơ bản.

npm install -g learnyoubash

Currying in JavaScript

Tìm hiểu khái niệm currying và cách tạo các hàm currying với JavaScript.

npm install -g currying-workshopper

bacon-love

Learn concepts of Functional and Reactive Programming using the Bacon.js library.

npm install -g bacon-love

innersourceadventure

Learn about InnerSource software development.

npm install -g innersourceadventure

Shader School

Học cơ bản về lập trình đồ họa với GLSL shaders.

npm install -g shader-school

Bytewiser

Học cách thao tác với dữ liệu nhị phân (binary data) trong node.js và trình duyệt HTML5.

npm install -g bytewiser

Bug Clinic

Học một vài công cụ, kĩ thuật mới để nâng cao kĩ năng gỡ lỗi (debug).

npm install -g bug-clinic

Browserify Adventure

Sử dụng các mô-đun của Nodejs trên trình duyệt với browserify.

npm install -g browserify-adventure

Intro to WebGL

Làm quen với three.js và WebGL.

npm install -g introtowebgl

Count to 6

Học cách sử dụng một vài tính năng mới của ES6, phiên bản tiếp theo của JavaScript.

npm install -g count-to-6

Kick off Koa

Cơ bản về Koa, thế hệ framework web tiếp theo cho Node.js.

npm install -g kick-off-koa

LololoDash

Học về Lo-Dash (fork từ underscore) để thao tác với mảng và đối tượng dễ dàng hơn!

npm install -g lololodash

learnyoucouchdb

Học về CouchDB - một cơ sở dữ liệu hấp dẫn cho các trang web

npm install -g learnyoucouchdb

learnuv

Học về uv - một thư viện đa nền I/O bất đồng bộ rất hay và tiện lợi.

npm install -g learnuv

Learn Generators

Làm quen với Generators trong JavaScript ES6.

npm install -g learn-generators

learnyoureact

Cùng học React.js và tạo UI từ phía server nhé!

npm install -g learnyoureact

perfschool

Ma thuật tối ưu hiệu năng cho trang web!

npm install -g perfschool

Web Audio School

Học API của Web Audio với một chuỗi các bài học tương tác tập trung vào âm nhạc.

npm install -g web-audio-school

torrential

Một tập các bài học giúp bạn tạo được một mạng p2p bittorrent đơn giản.

npm install -g torrential

Thinking in React

Học các triết lý của React bằng cách xây dựng UI từ đầu.

npm install -g thinking-in-react

Post-mortem debugging

Học cách sử dụng post-mortem để debug trên SmartOS một cách hiệu quả cho các ứng dụng Node.js.

npm install -g node-debug-school

Seneca in practice

Học về microservice toolkit.

npm install -g seneca-in-practice

LESS is more

Learn the fundamentals of the LESS CSS preprocessor.

npm install -g less-is-more

JavaScript best practices

Learn the best practices of writing clean JavaScript code.

npm install -g js-best-practices

Scope Chains & Closures

Tìm hiểu chi tiết về Scope, Scope Chains, Closures và trình dọn rác GC.

npm i @workshoppers/scope-chains-closures -g
scope-chains-closures