Workshopper er navnet på åpen kildekode rammeverket som brukes i NodeSchool. Du kan gjøre dem alene (du må ikke være på en NodeSchool for å gjøre oppgavene) og de fleste kan gjøres offline.

npm install -g learnyounode learnyounode
» HELLO WORLD » BABY STEPS » MY FIRST I/O!

Kom igang —

Du trenger Node.js på din datamaskin for å komme igang . Senere bruker du npm (som følger med Node) for å installere moduler med kommandoen nedenfor. Når alt er installert, skriv navnet på workshopperen for å kjøre den.

Du kommer også til å trenge en text-editor, dersom du ikke allerede har en for å skrive kode. Her er noen forslag:

NodeConf, 2014

Core

Disse workshoppers fokuserer på grunnleggende ferdigheter for å kunne jobbe med Node.js.

Kommer du ikke videre? Still et spørsmål i diskusjonen.

javascripting

Lær deg grunnleggende JavaScript. Krever ingen forkunnskap.

npm install -g javascripting

git-it

Lær deg grunnleggende Git og GitHub.

Download the latest desktop app release.

Elementary Electron

Make a desktop application using Node and Chromium with Electron

npm install -g elementary-electron

learnyounode

Lær deg grunnleggende node: asynchronous i/o, http.

npm install -g learnyounode

How to npm

Learn how to use and create npm modules.

npm install -g how-to-npm

stream-adventure

Lær deg å lage strømmende grensensnitt med.pipe().

npm install -g stream-adventure

how-to-markdown

Learn how to start using Markdown — a lightweight markup language with plain text formatting syntax.

npm install -g how-to-markdown

learnyouhtml

Learn how to create your first web page.

npm install -g learnyouhtml

Valg

Workshoppers for populære biblioteker eller måter å utvikle i Node.js.

Kommer du ikke videre? Still et spørsmål i diskusjonen.

Functional Javascript

Lær deg grunnleggende kunnskap for funksjonell programmering i JavaScript med vanilla ES5.

npm install -g functional-javascript-workshop

Level Me Up Scotty!

Lær deg å bruke leveldb, key/value -lagring i en kraftfull pakke.

npm install -g levelmeup

ExpressWorks

Lær deg det grunnleggende i rammeverket Express.js.

npm install -g expressworks

Make Me Hapi

Lær deg alt om hapi gjennom en serie av utfordringer.

npm install -g makemehapi

Promise It Won't Hurt

Lær deg å bruke promises i JavaScript for async flyt kontroll.

npm install -g promise-it-wont-hurt

Async You

Lær deg å bruke biblioteket async.

npm install -g async-you

NodeBot Workshop

Bygg roboter med johnny-five api.

npm install -g nodebot-workshop

Going Native

Utforsk Node.js fra grunnen: native C++ add-ons.

npm install -g goingnative

Planet Proto

Forstå Prototypes i JavaScript

npm install -g planetproto

WebGL Workshop

Learn the basics of WebGL in small, manageable chunks.

npm install -g webgl-workshop

ESNext Generation

Intro to ES6 Iterators, their use, and how they relate to Generators.

npm install -g esnext-generation

Tower of babel

Tar deg gjennom oppgaver som viser nye ting i ES6

npm install -g tower-of-babel

learnyoumongo

Getting started with MongoDB and Node.js

npm install -g learnyoumongo

regex-adventure

Parse text with regular expressions

npm install -g regex-adventure

learn-sass

Learn the basics of SASS

npm install -g learn-sass

Pattern Lab Workshop

Learn the basics of Pattern Lab.

npm install -g pattern-lab-workshop

learnyoubash

Learn you how to use the terminal and write your first Bash script.

npm install -g learnyoubash

Currying in JavaScript

Learn currying concept and creating a currying function in JavaScript.

npm install -g currying-workshopper

bacon-love

Learn concepts of Functional and Reactive Programming using the Bacon.js library.

npm install -g bacon-love

innersourceadventure

Learn about InnerSource software development.

npm install -g innersourceadventure

Shader School

Lær deg det grunnleggende innen grafisk programmering med GLSL shaders.

npm install -g shader-school

Bytewiser

Lær deg å manipulere binære data i node.js og nettlesere.

npm install -g bytewiser

Bug Clinic

Lær deg nye verktøy og teknikker mens du forbedrer dine feilsøknings-skills.

npm install -g bug-clinic

Browserify Adventure

Bruk npm-moduler og node-style require() direkte i nettleseren med browserify.

npm install -g browserify-adventure

Intro to WebGL

Kom igang med three.js og WebGL.

npm install -g introtowebgl

Count to 6

Lær deg å bruke features fra ES6, den kommende versjonen av JavaScript.

npm install -g count-to-6

Kick off Koa

Kom igang med Koa, neste generasjons webrammeverk for Node.js.

npm install -g kick-off-koa

LololoDash

Lær deg Lo-Dash (en fork av underscore) for enklere å håndtere arrays og objekter!

npm install -g lololodash

learnyoucouchdb

Lær CouchDB - databasen som er skapt for nettet

npm install -g learnyoucouchdb

learnuv

Learn UV for fun and profit, en guide til biblioteket som driver motoren i Node.js

npm install -g learnuv

Learn Generators

En introduksjon til ES6 Generators i JavaScript

npm install -g learn-generators

learnyoureact

La oss lære oss React.js og server-side rendering

npm install -g learnyoureact

perfschool

Naviger deg gjennom labyrinten som er ytelse på nettet

npm install -g perfschool

Web Audio School

Lær deg Web Audio APIet ved å gå gjennom en serie oppgaver med fokus på å lage musikk

npm install -g web-audio-school

torrential

A set of lessons to show you how to create a simple p2p bittorrent network

npm install -g torrential

Thinking in React

Learn React's philosophy by building a UI from scratch.

npm install -g thinking-in-react

Post-mortem debugging

Learn how to use post-mortem debugging on SmartOS to efficiently debug Node.js applications in production.

npm install -g node-debug-school

Seneca in practice

Learn how to leverage SenecaJs microservice toolkit.

npm install -g seneca-in-practice

LESS is more

Learn the fundamentals of the LESS CSS preprocessor.

npm install -g less-is-more

JavaScript best practices

Learn the best practices of writing clean JavaScript code.

npm install -g js-best-practices

Scope Chains & Closures

Learn the details of Scope, Scope Chains, Closures, and Garbage Collection.

npm i @workshoppers/scope-chains-closures -g
scope-chains-closures