Workshopper används som namn på de undervisningsmoduler med öppen källkod som associeras med NodeSchool. Samtliga är självguidande (du behöver inte närvara på en workshop för att genomföra en) och de flesta fungerar offline.

npm install -g learnyounode learnyounode
» HELLO WORLD » BABY STEPS » MY FIRST I/O!

Kom igång —

Du behöver Node.js på din dator för att komma igång med var och en. Använd sen npm (som följer med i Node) för att installera vardera modul med kommandot nedanför. När väl installerat, bara skriv namnet på workshoppern för att köra den.

Du kommer även att behöva en text-editor, om du inte redan har en, för att redigera kod. Några förslag:

NodeConf, 2014

Core

Dessa workshoppers fokuserar på grundläggande färdigheter för att arbeta med Node.js.

Fastnat? Ställ en fråga i diskussionen.

javascripting

Lär dig grunderna i JavaScript. Ingen förkunskap krävs.

npm install -g javascripting

git-it

Lär dig grunderna i Git och GitHub.

Download the latest desktop app release.

Elementary Electron

Make a desktop application using Node and Chromium with Electron

npm install -g elementary-electron

learnyounode

Lär dig grunderna i node: asynchronous i/o, http.

npm install -g learnyounode

How to npm

Learn how to use and create npm modules.

npm install -g how-to-npm

stream-adventure

Lär dig skapa strömmande gränssnitt med.pipe().

npm install -g stream-adventure

how-to-markdown

Learn how to start using Markdown — a lightweight markup language with plain text formatting syntax.

npm install -g how-to-markdown

learnyouhtml

Learn how to create your first web page.

npm install -g learnyouhtml

Tillval

Workshoppers för populära bibliotek eller sätt att skriva Node.js.

Fastnat? Ställ en fråga i diskussionen.

Functional Javascript

Lär dig grundläggande egenskaper för funktionell programmering i JavaScript med vanilla ES5.

npm install -g functional-javascript-workshop

Level Me Up Scotty!

Lär dig använda leveldb, key/value -lagring med ett kraftfullt paket.

npm install -g levelmeup

ExpressWorks

Lär dig grunderna i ramverket Express.js.

npm install -g expressworks

Make Me Hapi

Lär dig allt om hapi genom en serie av utmaningar.

npm install -g makemehapi

Promise It Won't Hurt

Lär dig använda promises i JavaScript för async drifthantering.

npm install -g promise-it-wont-hurt

Async You

Lär dig använda paketet async.

npm install -g async-you

NodeBot Workshop

Bygg robotar med johnny-five api.

npm install -g nodebot-workshop

Going Native

Utforskning av Node.js underifrån: native C++ add-ons.

npm install -g goingnative

Planet Proto

Förståelse för Prototypes i JavaScript

npm install -g planetproto

WebGL Workshop

Learn the basics of WebGL in small, manageable chunks.

npm install -g webgl-workshop

ESNext Generation

Intro to ES6 Iterators, their use, and how they relate to Generators.

npm install -g esnext-generation

Tower of babel

Show you through a series of exercises that introduce you to ES6 features.

npm install -g tower-of-babel

learnyoumongo

Getting started with MongoDB and Node.js

npm install -g learnyoumongo

regex-adventure

Parse text with regular expressions

npm install -g regex-adventure

learn-sass

Learn the basics of SASS

npm install -g learn-sass

Pattern Lab Workshop

Learn the basics of Pattern Lab.

npm install -g pattern-lab-workshop

learnyoubash

Learn you how to use the terminal and write your first Bash script.

npm install -g learnyoubash

Currying in JavaScript

Learn currying concept and creating a currying function in JavaScript.

npm install -g currying-workshopper

bacon-love

Learn concepts of Functional and Reactive Programming using the Bacon.js library.

npm install -g bacon-love

innersourceadventure

Learn about InnerSource software development.

npm install -g innersourceadventure

Shader School

Lär dig fundamenten inom grafisk programmering med GLSL shaders.

npm install -g shader-school

Bytewiser

Lär dig att manipulera binär data i node.js och HTML5-browsers.

npm install -g bytewiser

Bug Clinic

Lär dig nya verktyg och tekniker samtidigt som du förbättrar dina felsöknings-skills.

npm install -g bug-clinic

Browserify Adventure

Använd npm-moduler och node-style require() direkt i browsern med browserify.

npm install -g browserify-adventure

Intro to WebGL

Kom igång med three.js och WebGL.

npm install -g introtowebgl

Count to 6

Lär dig använda några features från ES6, den kommande versionen av JavaScript.

npm install -g count-to-6

Kick off Koa

Kom igång med Koa, nästa generations webramverk för Node.js.

npm install -g kick-off-koa

LololoDash

Lär dig Lo-Dash (en fork av underscore) för att enkelt hantera dina arrays och objekt!

npm install -g lololodash

learnyoucouchdb

Learn about CouchDB - the database that completely embraces the web

npm install -g learnyoucouchdb

learnuv

Learn uv for fun and profit, a self guided workshop to the library that powers Node.js.

npm install -g learnuv

Learn Generators

An Intro to JavaScript ES6 Generators.

npm install -g learn-generators

learnyoureact

Let's learn React.js and server side rendering!

npm install -g learnyoureact

perfschool

Find your way through the web performance optimization maze!

npm install -g perfschool

Web Audio School

Learn the Web Audio API by completing a series of interactive lessons with a focus on music.

npm install -g web-audio-school

torrential

A set of lessons to show you how to create a simple p2p bittorrent network

npm install -g torrential

Thinking in React

Learn React's philosophy by building a UI from scratch.

npm install -g thinking-in-react

Post-mortem debugging

Learn how to use post-mortem debugging on SmartOS to efficiently debug Node.js applications in production.

npm install -g node-debug-school

Seneca in practice

Learn how to leverage SenecaJs microservice toolkit.

npm install -g seneca-in-practice

LESS is more

Learn the fundamentals of the LESS CSS preprocessor.

npm install -g less-is-more

JavaScript best practices

Learn the best practices of writing clean JavaScript code.

npm install -g js-best-practices

Scope Chains & Closures

Learn the details of Scope, Scope Chains, Closures, and Garbage Collection.

npm i @workshoppers/scope-chains-closures -g
scope-chains-closures