workshopper е име, използвано при модулите с отворен код в NodeSchool. Всички те са подходящи за самообучение (не е задължително да присъствате на събитие, за да работите по някой от тях), а и повечето работят офлайн.

npm install -g learnyounode learnyounode
» HELLO WORLD » BABY STEPS » MY FIRST I/O!

Да започваме —

Ще трябва да имате Node.js инсталиран на компютъра Ви, за да стартирате отделните упражнения. В този случай използвайте npm (идва с Node), за да инсталирате всеки модул с командата под него. Когато инсталацията е приключила, просто напиште името на workshopper-а, за да стартирате урока.

Също така ще имате нужда от текстов редактор. Ако все още нямате инсталиран, може би ще е добре да се снабдите с такъв, за да пишете код. Ето няколко опции:

NodeConf, 2014

Основни упражнения

Тези упражнения се фокусират върху основните умения за работа с Node.js.

Изпитвате затруднения? Задайте въпрос в дискусията.

javascripting

Научете основите на JavaScript. Не е нужен предишен опит.

npm install -g javascripting

git-it

Научете основите на Git и GitHub.

Download the latest desktop app release.

Elementary Electron

Създайте десктоп приложение използвайки Node и Chromium с Electron

npm install -g elementary-electron

learnyounode

Научете основите на node: асинхронно програмиране, http протокол.

npm install -g learnyounode

How to npm

Научете как да използвате и създавате npm модули.

npm install -g how-to-npm

stream-adventure

Научете как се създават стрийминг интерфейси с.pipe().

npm install -g stream-adventure

how-to-markdown

Научете как да използвате Markdown — лек език за маркиране с прост синтаксис за форматиране.

npm install -g how-to-markdown

learnyouhtml

Learn how to create your first web page.

npm install -g learnyouhtml

Упражнения по избор

Упражнения за популярни библиотеки и стилове за програмиране на Node.js.

Изпитвате затруднения? Задайте въпрос в дискусията.

Functional Javascript

Научете основите на функционалното програмиране с JavaScript по стандарт ES5.

npm install -g functional-javascript-workshop

Level Me Up Scotty!

Научете как да използвате leveldb, прост контейнер с key/value стойности.

npm install -g levelmeup

ExpressWorks

Научете основите на Express.js.

npm install -g expressworks

Make Me Hapi

Научете всичко за hapi чрез поредица от предизвикателства.

npm install -g makemehapi

Promise It Won't Hurt

Научете как да използвате т.нар promise структура за справяне с асинхронни операции в JavaScript.

npm install -g promise-it-wont-hurt

Async You

Научете се да използвате модула async.

npm install -g async-you

NodeBot Workshop

Направете роботи с johnny-five api.

npm install -g nodebot-workshop

Going Native

Изучаване на Node.js отвътре: C++ добавки.

npm install -g goingnative

Planet Proto

Разбиране на JavaScript Prototypes

npm install -g planetproto

WebGL Workshop

Научете основите на WebGL с малки, лесни стъпки.

npm install -g webgl-workshop

ESNext Generation

Въведение в ES6 итераторите и тяхната употреба. Каква е връзката им с Генераторите.

npm install -g esnext-generation

Tower of babel

Разходка през серия от упражнения, които въвеждат в новите функционалности на стандарт ES6.

npm install -g tower-of-babel

learnyoumongo

Въведение в MongoDB и Node.js

npm install -g learnyoumongo

regex-adventure

Обработка на текст с регулярни изрази

npm install -g regex-adventure

learn-sass

Научете основите на SASS

npm install -g learn-sass

Pattern Lab Workshop

Научете основите на Pattern Lab.

npm install -g pattern-lab-workshop

learnyoubash

Научете как да използвате командния ред и напишете първия си Bash скрипт.

npm install -g learnyoubash

Currying in JavaScript

Научете концепциите на т.нар currying и направете функции от този тип в JavaScript.

npm install -g currying-workshopper

bacon-love

Научете концепциите за функционално и реактивно програмиране с библиотеката Bacon.js.

npm install -g bacon-love

innersourceadventure

Learn about InnerSource software development.

npm install -g innersourceadventure

Shader School

Научете основите на графичното програмиране с GLSL shaders.

npm install -g shader-school

Bytewiser

Научете как да манипулирате бинарни данни в node.js и браузери с поддръжка на HTML5.

npm install -g bytewiser

Bug Clinic

Научете нови инструменти и техники, с които да подобрите уменията си за дебъгване.

npm install -g bug-clinic

Browserify Adventure

Използвайте npm модули и node стила require() в браузъра с browserify.

npm install -g browserify-adventure

Intro to WebGL

Започнете да ползвате three.js и WebGL.

npm install -g introtowebgl

Count to 6

Научете приложението на новите функционалности на ES6 - следващата версия на JavaScript.

npm install -g count-to-6

Kick off Koa

Основи на Koa, следващо поколение уеб фреймуърк с Node.js.

npm install -g kick-off-koa

LololoDash

Научete Lo-Dash (fork на underscore) за да работите с масиви и обекти по лесен начин!

npm install -g lololodash

learnyoucouchdb

Научете за CouchDB - базата данни, която работи гладко с уеб

npm install -g learnyoucouchdb

learnuv

Научете uv за удоволствие - работилница за библиотеката, която изгражда Node.js.

npm install -g learnuv

Learn Generators

Въведение в JavaScript ES6 генераторите.

npm install -g learn-generators

learnyoureact

Да научим React.js и рендеринг в сървъра!

npm install -g learnyoureact

perfschool

Намерете изход от лабиринта на уеб оптимизацията!

npm install -g perfschool

Web Audio School

Научете Web Audio API, докато решавате интерактивни задачи с фокус върху музиката.

npm install -g web-audio-school

torrential

Серия от уроци, които показват как да създадем проста p2p bittorrent мрежа

npm install -g torrential

Thinking in React

Научете философията на React.js, докато създавате потребителски интерфейси.

npm install -g thinking-in-react

Post-mortem debugging

Научете се как да използвате post-mortem дебъгване на SmartOS, за да намирате ефективно проблеми във вече работещи Node.js приложения.

npm install -g node-debug-school

Seneca in practice

Научете как да използвате SenecaJs микроуслуги.

npm install -g seneca-in-practice

LESS is more

Научете основите на LESS CSS.

npm install -g less-is-more

JavaScript best practices

Learn the best practices of writing clean JavaScript code.

npm install -g js-best-practices

Scope Chains & Closures

Научете детайли за Scope, Scope Chains, Closures, и Garbage Collection.

npm i @workshoppers/scope-chains-closures -g
scope-chains-closures