สร้างเวิร์คช็อป NodeSchool

ต่อไปนี้เป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้ในการเรียนเชิงปฏิบัติการของ NodeSchool

npm install workshopper เพื่อให้ได้กรอบการเรียนเชิงปฏิบัติการ CLI ของ nodeschool แบบเต็มรูปแบบ

npm install adventure เพื่อหาทางเลือกให้กับ workshopper ที่มีขนาดเล็ก

สร้างของคุณเอง

อย่ากลัวที่จะ Hack รูปแบบ เช่น. ถ้าคุณต้องการเขียนเวิร์คช็อปเพื่อสอน CSS คุณอาจจะคิดค้นรูปแบบของเวิร์คช็อปของคุณเอง ตัวอย่างเช่น browser-menu โมดูลถูกเขียนขึ้นสำหรับ shader-school เวิร์คช็อป.